In 2 stappen het benodigde verwarmingsvermogen berekenen

Om het maximale uit je productieporces te halen dien je het benodigde verwarmingsvermogen te berekenen. Op die manier weet je wat er nodig is voor het produceren van het perfecte product.

De berekening van het verwarmingsvermogen

In de eerste stap moeten we bepalen welk verwarmings- en koelvermogen er benodigd is voor het vervaardigen van ons product. Dit kan berekend worden met de volgende formule: 

formule voor het berekenen van het verwarmingsvermogen

Benodigde rekeneenheden:

= Vermogen (kW); 

= Massa matrijs / product (kg); 

ΔT = Verschil eind- en begintemperatuur matrijs;

= Tijd (s); 

= Soortelijke warmte (KJ / (kg x K)); 

*zie onderstaande tabel

 

Specifieke warmtecapaciteit (c) in kJ/kgK per materiaal:

Aluminium ca. 0,896
Staal ca. 0,477
Glas ca. 0,6 - 0,8
Water (20°C) ca. 4,187
Vet ca. 2,1
Olie ca. 1,7
Plastic ca. 1,5 - 2,5

Voorbeeld berekening verwarmingsvermogen

Om het verwarmingsvermogen te berekenen hebben we - zoals in de eerste paragraaf omschreven - een aantal rekeneenheden nodig. In dit voorbeeld gebruiken we de volgende rekeneenheden:

Gewicht matrijs (m) 1.278kg
Soortelijke warmte (c) 'staal' 0,448 kJ KgK
Verschil eind en begin temperatuur matrijs ΔT 30°C 
Beschikbare opwarmtijd (t) 30min. 1800 sec

*Dit betreft een voorbeeld

 

De uitwerking:
 

 

Let op: omdat deze berekening theoretisch is, moet altijd een veiligheidsfactor worden gehanteerd om zeker voldoende vermogen ter beschikking te hebben. In de praktijk is er bijvoorbeeld warmteverlies omdat de slangen en de matrijs niet geïsoleerd zijn. Deze uitkomsten geven een goed inzicht in de benodigde “grootte” van het tempereerapparaat.